Privacyverklaring

Reiki Praktijk Reachout, gevestigd Meerval 12, 4941 SK te Raamsdonksveer, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.


Contactgegevens

www.reiki-reachout.nl

Brenda Rodenberg. Brenda@reiki-reachout.nl

06 51389865


Welke persoonsgegevens verwerken wij en waarom?

Reiki praktijk Reach Out verwerkt persoonsgegevens zodat de behandeling waar nodig aangepast kan worden op u als persoon, u toestemming geeft en op de hoogte bent van eventuele uitwerkingen van de behandeling. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:


Voor- en achternaam;

Adresgegevens

E-mailadres;

Telefoonnummer;


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken?

Reiki Praktijk Reach Out verwerkt uw  persoonsgegevens voor de volgende doelen:

- Het maken en verzetten van afspraken. Informatie die voor u van belang kan zijn, informatief of financieel.

- Persoonlijk contact.

- Het versturen van facturen.

- Het versturen van uitnodigingen van Reiki Praktijk reach Out


Hoe lang worden gegevens bewaard?

Reiki praktijk Reach Out bewaart uw gegevens zolang dat nodig is voor de overeengekomen behandeling. Persoonsgegevens na het laatste contact met u worden maximaal 1 jaar bewaard en daarna vernietigd. Brenda Rodenberg is als eigenaresse de enige die deze gegevens kan inzien en gebruiken. Wanneer u zich uitschrijft voor mails, wordt u meteen uit het systeem verwijderd.

De bovenstaande termijn geldt, tenzij er voor ons verdere wettelijke verplichtingen bestaat de gegevens langer te bewaren en/of beschikbaar te houden.


Delen met derden?

Reiki Praktijk Reach Out deelt uw persoonsgegevens alleen (na uw toestemming) binnen samenwerkingsverbanden als dat nodig is om de door uw gevraagde dienst te kunnen leveren of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. En dan altijd na uw toestemming. Wij zullen uw gegevens nooit zonder uw toestemming openbaar maken.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen?

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Heeft u vragen/opmerkingen over de gegevensverwerking, stuur dan een gespecificeerd verzoek per e-mail naar brenda@reiki-reachout.nl


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen?

Reiki Praktijk Reach Out neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee heeft dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op via brenda@reiki-reachout.nl

Stelt een technische cookie in die registreert dat u niet akkoord gaat, vraagt u niet opnieuw.

Verwijdert de cookie toestemming van uw browser.

Deze website maakt gebruik van cookies. Zie onze Privacybeleid voor meer informatie.

OK